ЧАЈ У 8 - МУЗИКОН ОКТЕТ
Велики хол

Среда, 29. новембар
Велики хол у 20.00 часова
ЧАЈ У 8
Музикон октет

Улаз је сободан